When I'am Finished - a day 115

posted on 20 Jun 2010 00:39 by ambryo in iRead

บทสัมภาษณ์ของ 50 ผู้หญิงที่ (ใครไม่รู้) คิดว่าพวกเธอจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบางสิ่ง แต่พวกเธอหลายคนก็เกิดมาในครอบครัวที่เพียบพร้อมเสียเหลือเกิน เกินกว่าจะเชื่อได้ว่า ความสำเร็จที่ได้มาในวันนี้ เธอไขว่คว้ามันมาด้วยสองมือตัวเองอย่างควรค่าแก่การยกย่องว่า เธอ Make a Change

Comment

Comment:

Tweet

Favourites